Det er krig i Europa. Russland gjennomfører angrepskrig mot Ukraina. Invasjonen er et grovt brudd på folkeretten. USN støtter Universitets- og høgskolerådet (UHR) som i en uttalelse etter styremøtet på fredag 25. februar, fordømmer de russiske angrepene på Ukraina på det sterkeste. 

I uttalelsen legger UHR til grunn at universiteter og høyskoler er institusjoner som skal bidra til å sikre demokrati og menneskerettigheter. Universitets- og høgskolesektoren i Norge står for ytringsfrihet, respekt og samarbeid. UHR uttaler at vi vil opprettholde disse verdiene i møtet med denne krigen og ber derfor Russland om å trekke seg tilbake og avslutte krigen nå.

Norske universiteter og høyskoler føler med studenter og ansatte ved våre institusjoner som er berørt av denne konflikten. På vegne av sektoren uttrykker UHR støtte og solidaritet med alle institusjoner, ansatte og studenter innen høyere utdanning i Ukraina. Samtidig understreker UHR i sin uttalelse at vi støtter institusjoner innen høyere utdanning i Russland som fremmer fred, konfliktløsning og samarbeid og tar avstand fra krigshandlingene i Ukraina. Det er viktig å understreke at vi reagerer på Putins regime, ikke mot det russiske folk.

USN har ingen utvekslingsstudenter i eller fra Ukraina dette semesteret. USN har studenter i nabolandet Moldova der det er innført unntakstilstand. Vi har kontakt med dem og de har nå reist hjem via Romania.  Vi har imidlertid ukrainske studenter på våre internasjonale gradsstudier. Der har vi også russiske studenter. Ved USN er det i tillegg norske studenter som har ukrainsk eller russisk bakgrunn.

I nåværende situasjon er det vanskelig å være langt borte fra hjemlandet sitt for studenter fra Ukraina, men også for russiske studenter. Mange er redde, bekymret og engasjert. Både USN og Studentsamskipnaden legger derfor til rette for samtaletilbud for studenter som har behov for det. Informasjon om tilbudet ligger på vår intranettside og i Facebook-gruppen for internasjonale studenter. Vi har også bedt fakultetene om å orientere sine studieveiledere om samtaletilbudet.

Både innenfor utdanning og forskning har USN samarbeid med Ukraina. Vi uttrykker medfølelse og solidaritet med våre samarbeidspartnere og den ukrainske befolkning. Vi støtter en samlet internasjonal reaksjon på Russlands brudd på internasjonal rett.