08.03.2021
Følg med på hva som opptar rektoratet ved USN
Rektor Petter Aasen, viserektor Nils Kristian Bogen, viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen og viserektor for forskning Heidi Ormstad skriver jevnlig innlegg som har betydning for Universitet i Sørøst-Norge.
08.03.2021
Følg med på hva som opptar rektoratet ved USN
Rektor Petter Aasen, viserektor Nils Kristian Bogen, viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen og viserektor for forskning Heidi Ormstad skriver jevnlig innlegg som har betydning for Universitet i Sørøst-Norge.

Kunnskap vi trenger nå for å løse problemene skapt av gårsdagens kunnskap

Overskriften på denne bloggen var temaet jeg fikk oppgitt da jeg ble bedt om å holde et innlegg på Industriuka i Porsgrunn.

Vil sikre en bærekraftig og framtidsrettet studieportefølje

Et nytt prosjekt er i gang for å sikre en bærekraftig studieportefølje ved USN. Målet er å bli et bedre og mer framtidsrettet universitet.

Forskningslederprogrammet er i gang

Med alle forventinger som er knyttet til våre forskningsgrupper og -sentre, må de ha gode forskningsledere med nødvendig kunnskap og verktøy. Dette må vi investere i. 

USN doctoral degree awards ceremony April 27th 2023

Rector’s address to new doctors and doctor honoris causa

Viktig for USN å beskytte forskere

Gjennom Scholars at Risk fremmer USN akademisk frihet og beskytter forskere hvis menneskerettigheter er i fare.

Utenforskap – et nasjonalt, regionalt og institusjonelt samfunnsoppdrag

Ungt utenforskap er et alvorlig og økende problem i Norge, og det kan ha alvorlige konsekvenser, både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Det nye europeiske universitetssamfunnet

Gjennom den europeiske universitetsalliansen EDUC bidrar USN til å videreutvikle et transnasjonalt universitetssamfunn basert på flerspråklighet, inkludering, tverrfaglighet, kunnskapsoverføring og digitale teknologier.

Developing strong communities for PhD students and Post.Docs

The University of South-Eastern Norway Stipendiary & Post-Doctoral Organization (USN SPO) will strengthen research training and provide opportunities for social and professional networking.

USN har signert «Agreement on reforming research assessment»

USN har nylig signert en europeisk avtale og allianse for en endring med hensyn til hvordan forskning skal vurderes.

USN & Kongsberg Gruppen: Ny avtale og kåring av vinnere

Gjennom mange år har det vært nært et samarbeid mellom fagmiljøer ved Universitetet i Sørøst-Norge og Kongsberg Gruppens tre forretningsområder: Kongsberg Maritime, Kongsberg Defense & Aerospace og Kongsberg Digital.

Så åpne som mulig, men så årvåkne som nødvendig

Internasjonalt forskningssamarbeid og mobilitet er helt avgjørende for å bringe forskningsfronten fremover. Samtidig må vi vise varsomhet overfor samarbeidspartnere som kan true rikets sikkerhet. Hvordan skal utdanningsinstitusjonene manøvrere i dette kompliserte landskapet?

Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet for alle

Frihet til å utrykke sine meninger er kjernen i ethvert universitet. Derfor berører det oss så sterkt at studenter i Iran blir møtt med vold når de bruker sin rett til å demonstrere.