08.03.2021
Følg med på hva som opptar rektoratet ved USN
Rektor Pia Cecilie Bing-Jonsson, viserektor Nils Kristian Bogen, viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen og viserektor for forskning Heidi Ormstad skriver jevnlig innlegg som har betydning for Universitet i Sørøst-Norge.
08.03.2021
Følg med på hva som opptar rektoratet ved USN
Rektor Pia Cecilie Bing-Jonsson, viserektor Nils Kristian Bogen, viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen og viserektor for forskning Heidi Ormstad skriver jevnlig innlegg som har betydning for Universitet i Sørøst-Norge.

Krigen på Gaza ryster oss

Det er et stort engasjement blant studentene om krigen på Gaza. Enkelte har spurt hva slags samarbeid USN har med Kongsberggruppen og Nammo.

Høyere utdannings Eidsvollsbygning

Kongsberggruppen og USN skal samarbeide om å videreføre kunnskapsarven fra Bergseminaret på Kongsberg.

Semestermøte i Studentdemokratiet

Rektor og påtroppende rektor hadde sitt første semestermøte med Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN).

Solidarity with our Israeli and Palestinian partners

Statement by the University of South-Eastern Norway.

SNL-samarbeidet demokratiserer kunnskap

USN har gått opp fra 21 til 30 fagansvarlige i SNL det siste året.

Velkommen som student 2023

Du har gjort et godt valg!

Høyere utdanning – for alle

Funksjonshindrede studenter har en langt mer kronglete vei både inn i høyere utdanning og underveis studietiden. USN gjør en god del for å bøte på dette, men vi ser at vi kan gjøre mer.

Kunnskap vi trenger nå for å løse problemene skapt av gårsdagens kunnskap

Overskriften på denne bloggen var temaet jeg fikk oppgitt da jeg ble bedt om å holde et innlegg på Industriuka i Porsgrunn.

Vil sikre en bærekraftig og framtidsrettet studieportefølje

Et nytt prosjekt er i gang for å sikre en bærekraftig studieportefølje ved USN. Målet er å bli et bedre og mer framtidsrettet universitet.

Forskningslederprogrammet er i gang

Med alle forventinger som er knyttet til våre forskningsgrupper og -sentre, må de ha gode forskningsledere med nødvendig kunnskap og verktøy. Dette må vi investere i. 

USN doctoral degree awards ceremony April 27th 2023

Rector’s address to new doctors and doctor honoris causa

Viktig for USN å beskytte forskere

Gjennom Scholars at Risk fremmer USN akademisk frihet og beskytter forskere hvis menneskerettigheter er i fare.