08.03.2021
Følg med på hva som opptar rektoratet ved USN
Rektor Petter Aasen, viserektor Nils Kristian Bogen, viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen og viserektor for forskning Heidi Ormstad skriver jevnlig innlegg som har betydning for Universitet i Sørøst-Norge.
08.03.2021
Følg med på hva som opptar rektoratet ved USN
Rektor Petter Aasen, viserektor Nils Kristian Bogen, viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen og viserektor for forskning Heidi Ormstad skriver jevnlig innlegg som har betydning for Universitet i Sørøst-Norge.

50 år med høyere utdannning i Bø

Gratulerer med jubileet, «studiestad Bø»! Les rektors tale på markeringen av campus Bø sin 50- års dag.

USN fleksibel – utdanning og kompetanse tilgjengelig for flere

Kunnskap og kompetanse er helt avgjørende for å løse de store samfunnsutfordringene. Pandemien, den teknologiske og demografiske utviklingen og nye kompetansebehov i arbeids- og næringslivet har forsterket behovet for mer og oppdatert kompetanse i dagens og morgensdagens arbeidsstyrke.

Innspill til regjeringsplattformen: Universiteter og høyskoler som ressurs for omstilling og utvikling i hele Norge

USN-rektor Petter Aasen har kommet med innspill til regjeringsplattformen.

Vi vil vere ein samfunnsutviklar

Vi vil vere med å sette retning og bidra til auka verdiskaping i lokalmiljøa ved dei åtte studiestadene USN har, og i regionen vår samla sett.

Skoleeksempel på prakisnær forskning

Altfor mange ferske lærere slutter i jobben. Praksisnær, profesjonsrettet og behovsidentifisert forskning vil gjøre overgangen fra lærerstudent til lærer mer bærekraftig.

Forstå viktigheten, evt. be om hjelp og så skjerpe seg!

USN publiserer lite i forhold til andre norske universiteter. Samtidig er det mange publikasjoner som ikke registreres av forskerne i Cristin eller lastes opp i USNs vitenarkiv. Universitetsbiblioteket «reddet inn» over 160 publikasjoner, og med det 1,7 millioner kroner. Er det noen som må skjerpe seg her?

Et engasjert universitet bør drive behovsidentifisert forskning

Det er forventet av oss som universitet at vi prioriterer forskning av høy kvalitet som samfunnet har behov for. Skal vi innfri dette, bør vi i større grad drive behovsidentifisert forskning. Og konseptet passer USNs profil som hånd i hanske.

Ny stortingsmelding om arbeidslivsrelevans i utdanningene

Arbeidsrelevansmeldingen løfter et viktig tema, som trolig blir enda viktigere framover. Samtidig er det en melding som først og fremst beskriver forventninger til sektoren, mens de store tiltakene uteblir. Likevel er stortingsmeldingen viktig for oss ved USN, både som en bekreftelse og et dult framover.

Hvordan sikre et godt system for forskningsfinansiering?

9. mars inviterte Forskningsrådet til rundebordskonferanse om forskningsfinansiering og behandling av søknader. Bakgrunnen for konferansen er kritikken som har vært rettet mot Forskningsrådets søknadsbehandling i 2020.

Hvorfor er fem av åtte campuser ved USN helt stengt for studentene når studiestedene i Oslo er åpne?

- Når nedstengningen kommer på toppen av et år med store begrensninger som har svekket både læringsmiljø og studiemiljø, går den utover faglig progresjon og motivasjon, skriver rektor Petter Aasen og viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen i denne rektorbloggen.

Dette mener vi om fleksibel og desentralisert utdanning

Kunnskapsdepartementet har varslet at det skal lanseres en nasjonal strategi for fleksibel og desentralisert utdanning. På USN har vi klare ønsker for hva som bør vektlegges.

Et inkluderende samfunns- og arbeidsliv

Det er færre unge i sørøst-regionen som velger å ta høyere utdanning enn på landsbasis. USN-rektor Petter Aasen mener at universitet også se seg selv i speilet.