08.03.2021
Følg med på hva som opptar rektoratet ved USN
Rektor Petter Aasen, viserektor Nils Kristian Bogen, viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen og viserektor for forskning Heidi Ormstad skriver jevnlig innlegg som har betydning for Universitet i Sørøst-Norge.
08.03.2021
Følg med på hva som opptar rektoratet ved USN
Rektor Petter Aasen, viserektor Nils Kristian Bogen, viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen og viserektor for forskning Heidi Ormstad skriver jevnlig innlegg som har betydning for Universitet i Sørøst-Norge.

Geografisk nærvær i Hallingdal

USN og Hallingdalsamfunnet følger opp tydeligere nasjonale krav om geografisk nærvær for å møte regionale kunnskaps- og kompetansebehov.

Kjemper om dobbelt fremragende

USN har to sterke kandidater til å bli nye Senter for fremragende utdanning (SFU). Stikkordene er «digitalt», «praksisnært» og «tett på arbeidslivet». 

Akademisk ytringsfrihet

«Den enkelte akademiker har rett til å formidle sine meninger selv om de skulle være i strid med oppfatninger som hersker hos myndigheter, universitetets ledelse og styre, kollegaer, studenter, interesseorganisasjoner eller sivilsamfunnet», skriver rektor Petter Aasen i dette innlegget.

Institusjonelle missions/samfunnsoppdrag?

Hvilke muligheter gir EU-konseptet «missions» for organiseringen av forskningen på institusjonsnivå, spør rektor Petter Aasen og viserektor Heidi Ormstad i dette innlegget.

Rektors råd til nye studenter

– Vi eldre skal være varsomme med å pepre de unge med det vi selv synes er veldig gode råd, så her kommer fire ganske gode råd fra meg, sier Petter Aasen.

Krigen i Ukraina

Invasjonen av Ukraina er et grovt brudd på folkeretten. USN støtter Universitets- og høgskolerådet (UHR) som i en uttalelse fordømmer de russiske angrepene på Ukraina, skriver rektor Petter Aasen i dette innlegget.

Finansieringen av universiteter og høyskoler

Rektor Petter Aasen ønsker en mer gjennomsiktig finansieringsmodell for høyere utdanning, der prioriteringer er politisk begrunnet, og forventninger og resultatkrav er avstemt med statlig finansiering av institusjonene.

50 år med høyere utdannning i Bø

Gratulerer med jubileet, «studiestad Bø»! Les rektors tale på markeringen av campus Bø sin 50- års dag.

USN fleksibel – utdanning og kompetanse tilgjengelig for flere

Kunnskap og kompetanse er helt avgjørende for å løse de store samfunnsutfordringene. Pandemien, den teknologiske og demografiske utviklingen og nye kompetansebehov i arbeids- og næringslivet har forsterket behovet for mer og oppdatert kompetanse i dagens og morgensdagens arbeidsstyrke.

Innspill til regjeringsplattformen: Universiteter og høyskoler som ressurs for omstilling og utvikling i hele Norge

USN-rektor Petter Aasen har kommet med innspill til regjeringsplattformen.

Vi vil vere ein samfunnsutviklar

Vi vil vere med å sette retning og bidra til auka verdiskaping i lokalmiljøa ved dei åtte studiestadene USN har, og i regionen vår samla sett.

Skoleeksempel på praksisnær forskning

Altfor mange ferske lærere slutter i jobben. Praksisnær, profesjonsrettet og behovsidentifisert forskning vil gjøre overgangen fra lærerstudent til lærer mer bærekraftig.