Først og fremst vil jeg si at USNs ledelse er forferdet og rystet over Israels angrep på sivilbefolkning og infrastruktur, og over den katastrofale humanitære situasjonen på Gaza.

USN har en samarbeidsavtale med Kongsberggruppen om forskning og utdanning. Forskning på teknologi har stor verdi for samfunnet, blant annet for å utvikle bedre helsetjenester og mer miljøvennlig transport. USN deltar i dette fordi vi som et universitet skal bidra til utvikling i samfunnet og i vår region. USN har ikke en overordnet samarbeidsavtale med Nammo. Kontakten vi har med denne bedriften er av begrenset omfang og relatert til enkeltprosjekter.

Vi har tillit til at Kongsberggruppen og Nammo overholder det strenge norske regelverket for våpeneksport, og at norske myndigheter følger med på dette. Vi vet at noen ansatte og studenter på USN likevel er bekymret, og denne bekymringen vil vi videreformidle i vår kontakt med Kongsberggruppen.

I en tid med krig og konflikt er det en tendens til at meninger blir mer radikale, nyanser blir borte og uenighet blir dypere. Det kan gjøre det vanskeligere å avslutte konflikter. Vi har tro på at fortsatt kontakt med både palestinske og israelske universiteter kan ha verdi. Vi håper at løsningen på Midtøsten-konflikten kan finnes gjennom dialog, og at universitetene kan være bidragsytere til det.

Krigen mellom Israel og Hamas har nå pågått i flere måneder, lenger enn noen forutså ved krigsutbruddet. Situasjonen for sivilbefolkningen i Gaza blir stadig mer desperat. USN vil derfor gjennomgå samarbeidsavtalene vi har med to israelske universiteter på nytt, og vurdere om vi, alene eller sammen med andre norske universiteter, nå bør ta nye initiativer overfor våre israelske samarbeidspartnere.

Rektor Pia Bing-Jonsson