Vi vil takke dere for at dere har valgt USN. Vi er stolte av studentene våre, dere er viktige: Uten studenter – intet universitet. Og dere er mange. USN har til sammen 18 000 studenter, fordelt på våre åtte studiesteder. Nær 2000 ansatte arbeider på USN, og alle gjør en stor innsats for at det skal være bra å være student hos oss.

På vegne av alle USNs medarbeidere, vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen.

En del av fagfellesskapet 

Universitetene har tre hovedoppgaver: Utdanning, forskning og formidling. Dere studenter er en helt avgjørende del av fag-fellesskapet vårt, og dere skal være inkludert i alle de tre arbeidsoppgavene.

Undervisning og læring vil naturligvis fylle de fleste dagene, men du skal også lære om forskning og forskningsmetoder for å forstå hvordan ny kunnskap kan bli til, og du skal øve på å formidle kunnskap til andre. Etter hvert som du blir en erfaren student, vil du arbeide mer selvstendig, og bli bedre kjent med forskningen på det fagområdet du har valgt.

Høyere utdanning gir kunnskap og kompetanse som åpner dører til arbeidsliv og samfunnsliv. Høyere utdanning er derfor en viktig investering for den enkelte av dere, men også for samfunnet.

Forventninger

Vi lever i en tid med mange uløste samfunnsoppgaver og globale utfordringer. Høyere utdanning og forskning bidrar med løsninger på store samfunnsutfordringer gjennom kunnskap, kompetanse på høyt nivå og evne hos den enkelte til kritisk refleksjon. Når dere har valgt høyere utdanning, er det derfor et godt og viktig valg ikke bare for deg selv, men for felleskapet og samfunnet den enkelte av dere er en viktig deltaker i. 

Samtidig er det et valg som vil kreve innsats fra hver og en av dere. Det forventes innsats av dere i auditoriene, i undervisningsrommene, på lesesalene, i laboratoriene og verkstedene og i arbeidsgruppene.

Vårt universitet har som hovedprofil at vi skal være profesjonsrettet, arbeidslivsorientert og vi skal være samfunnsrelevant. Det vil dere møte på forskjellige måter i de studieprogrammene dere har valgt. Felles for alle utdanningstilbudene våre er at de skal ha høy faglig kvalitet og møte behovene og kravene i arbeidslivet- og samfunnslivet. Dette sikrer vi blant annet gjennom tette samarbeidsrelasjoner med arbeidslivet og samfunnslivet. 

Viktigere enn noensinne

Men et universitet er mer enn summen av de enkelt studieprogram som tilbys. Vår ambisjon at dere skal møte et universitet som setter problemstillinger, forskningsbasert kunnskap og ferdigheter som dere møter i det enkelte fag, inn i en større faglig, sosial og kulturell sammenheng. På den måten ønsker vi å stimulere studentene våre til samfunnsengasjement og til fri og kritisk tenkning. Høyere utdanning skal legge til rette for kunnskapsbaserte diskusjoner der saklige argumenter møtes med saklige motargumenter. På den måten legger vi grunnlaget for videreutvikling av samfunnet vårt basert på et demokratisk og inkluderende verdifundament.

I en tid med store samfunnsendringer, utfordringer knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling og polariserte og opphetede samfunnsdebatter, er dette danningsmandatet og verdifundamentet i høyere utdanning og stimuleringen av den enkeltes engasjement, viktigere enn noensinne.

Festivitas

For oss ved USN er åpningen av nytt studieår en festdag. Etter to år med pandemi og begrenset fysisk tilstedeværelse, har vi i år spesielt gledet oss til denne dagen der vi kan ha fysiske åpningsarrangement på alle våre åtte campus, hvor vi samler og ønsker velkommen alle nye studenter. 

Vi håper at du også har gledet deg til denne dagen. Studiestart er fylt av forventninger, men kanskje av litt nervøsitet også – spesielt for deg som er student for aller første gang. Møtet med universitetet kan kanskje oppleves litt overveldende. Mange av dere kommer rett fra videregående skole. Overgangen fra videregående opplæring til høyere utdanning kan være stor.

Å gå fra å være elev til å bli student gir mange muligheter og stor frihet, men som alle overganger i livet, kan det være utfordrende og forvirrende. Mye nytt og fremmed, og for de fleste er det mest spennende, men snakk med andre om det du synes er vanskelig. Du er neppe alene om å ha mange spørsmål nå i starten.

Vi vil gjøre vårt beste for at dere skal få en gode opplevelser i overgangen til studentlivet – der både den individuelle friheten, men også det individuelle ansvaret for egen læring er stort. Det kan være mye nytt å sette seg inn i, men dette kommer til å gå bra.

Fire ganske gode råd

Tidene forandrer seg. Vi som er eldre skal være litt varsomme med å gi for mange av det vi selv synes er veldig gode råd. Vi faller likevel for fristelsen, men skal begrense oss til fire ganske gode råd, tror vi, for hvordan du skal få en best mulig start på studiene: 

  • Møt opp på forelesninger fra start, og ikke vent med å få tak i pensumlitteraturen og andre læringsmidler. Begynn å lese så fort som mulig. Sett deg inn i læringsmålene for studieemnet og legg en plan for hvordan du vil strukturere arbeidsdagene. Selv om det er mindre undervisning på et universitet enn på videregående, betyr ikke det at det er mindre å gjøre. Forskjellen er at du har mer ansvar for hvordan du bruker tida og for å organisere egen læring.
     
  • Bli kjent med medstudentene dine. Bli med på studiegrupper eller andre tilbud om å studere sammen med andre. Det er ofte enklere å lære sammen – og mye hyggeligere!
     
  • Gjør deg kjent med universitetsbiblioteket. Bibliotekarene er dine venner! De kan hjelpe deg når du skal i gang med å skrive oppgaver. Delta gjerne på et informasjonsmøte på biblioteket på din campus. 
     
  • Hvis du trenger hjelp, faglig eller sosialt, søk veiledning og råd: hos underviseren din, studieveilederen, medstudenter, eller hos andre som arbeider med studentvelferd ved universitetet eller i Studentsamskipnaden.Universitetet har også et eget studentombud som sikrer dine rettigheter som student ved vårt universitet.


Koble av

Studentlivet består ikke bare undervisning og å lese pensum. Du trenger også avkobling, og det skal være gøy!

Det er tilbud om mange sosiale aktiviteter på campus. Det vil du få høre mer om etter hvert. Vi vil også oppfordre deg til å engasjere deg som tillitsvalgt eller å gå aktivt inn i en forening eller aktivitetsgruppe.

Å utvikle et universitet er et lagarbeid, og de ambisjonene vi har for vårt universitet forutsetter arbeidsfellesskap der dere bidrar i diskusjoner rundt kvalitetsutvikling, veivalg og nye beslutninger som skal fattes.

Vi ønsker engasjerte studenter som medvirker og påvirker. Finn noe som vekker interessen din, og som du har lyst til å bruke tid på ved siden av studiene. Da vil du også bli kjent med studenter som er opptatt av det samme. 

Igjen: Takk for at du valgte å studere ved USN. Vi skal virkelig anstrenge oss for å innfri dine forventninger og bidra til at du får en god studietid ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Lykke til som student på USN!