Samarbeidet er på institusjonelt nivå/konsernnivå rammet inn av en avtale mellom universitetet og Kongsberg Gruppen ASA. Ny revidert avtale ble underskrevet mandag 7. november. Intensjonen er å styrke og videreutvikle det faglige samarbeidet gjennom en forpliktende avtale.

Partnerskapet

Gjennom samarbeidet ønsker USN å utvikle kunnskap, teknologi og kompetanse for grønn omstilling og bærekraftig samfunnsutvikling. Avtalen legger rammer for et partnerskap som skal bidra til å fremme arbeidslivsintegrerte utdanninger og kunnskap, innsikt og løsninger med relevans for arbeidslivet på kort og lang sikt.

Avtalen legger til rette for løpende dialog om Kongsberg Gruppens kompetansebehov på bachelor-, master- og doktorgradsnivå og behov for etter- og videreutdanning. Flere forskningsprosjekter er på beddingen der vi sammen vil søke om nasjonal og internasjonal finansiering. Vi vil også samarbeide om investering, bruk og drift av forskningsinfrastruktur innenfor f.eks. materialteknologi, autonomi, systemteknologi, havrom og havteknologi.

Under den overordnede avtalen inngås samarbeidsavtaler og -prosjekter mellom USN og Kongsberg Gruppens forretningsområder. Vi kan allerede vise til en rekke pågående prosjekter hvor vi sammen henter betydelige midler fra nasjonale og internasjonale konkurransearenaer for finansiering av forskning og innovasjon. I forlengelsen av den reviderte avtalen skal det etableres en organisatorisk struktur som vil legge bedre til rette for å utvikle konkrete samarbeidsområder og prosjekter.

Simulatorkonferanse

I forrige uke, onsdag 9. november, kunne jeg også ønske 180 representanter fra Kongsberg Gruppens samarbeidspartnere rundt om i hele verden velkommen til Maritime Simulation User Conference, som Kongsberg Digital i år hadde lagt til USN, Campus Vestfold. Simulatorer har også en sentral plass i utdanning og forskning ved USN og er et sentralt samarbeidsområde med Kongsberg Gruppen. Gjennom partnerskap med UiT, NTNU og HVL har USN fått tildelt et Senter for fremragende utdanning innenfor dette området; Centre of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment (COAST).

Tema for årets brukerkonferanse var bærekraft i havbaserte næringer: «This year`s International Simulation User Conference will focus on how cutting-edge simulations can empower maritime education and training, increase competence and support decision making and smarter, safer and greener maritime operations”, sa Morten Hasaas, Senior Vice President Maritime Simulation, Kongsberg Digital, ved åpningen av konferansen.

Your Extreme

Kongsberg Gruppen ønsker også å bidra til student- og læringsmiljøet gjennom kunnskapsrelaterte konkurranser, karrier- og fagdager og andre studentaktiviteter. I den sammenheng ble våre studenter tidligere i høst invitert med i case-konkurransen Your Extreme, som Kongsberg Gruppen har arrangert årlig siden 2013 i samarbeid med NTNU. Dette vil nå også bli et årlig arrangement ved USN. Ledelsen i Kongsberg Gruppen sier de har inkludert USN i denne årlige konkurransen fordi de erfarer at våre studieprogram gir relevant kompetanse og våre studenter presterer på et meget høyt nivå. Det setter vi stor pris på. I år gikk Kongsberggruppens promoteringsbuss til våre campus i Vestfold, Porsgrunn og Kongsberg. Ambisjonen er at studenter på alle campuser vil få mulighet til å melde seg på neste år.

Konkurransen innebærer at studentene etablerer lag fra 2 – 5 deltakere. De får utdelt en oppgave – et case - som skal løses på 48 timer. Studentene arbeider med reelle og viktige problemstillinger der bærekraft og teknologi står sentralt. Oppgavene blir vurdert av en fagjury med representanter fra Kongsberg Gruppen og universitetet. I år var det utarbeidet to caser, som studentene kunne velge mellom. Begge dreide seg om teknologiske løsninger der havrommet og verdensrommet møtes. Bærekraft og tverrfaglighet var et grunnleggende premiss for løsningen. Prisene for de beste løsningene ble delt ut på award seremonier i Trondheim og på Kongsberg.

Vårt oppdrag er å utdanne studenter til norsk samfunns- og arbeidsliv, og vi setter stor pris dette initiativet fra Kongsberg Gruppen. Your Extreme med sitt søkelys på bærekraft i praksis, høstet stort engasjement blant våre studenter.

USNs studenter deltok for første gang i konkurransen Your Extreme i regi av Kongsberg Gruppen. "Kongsberg Tech" tok 1. plassen. Foto: Ove Ronny Haraldsen/Kongsberg Gruppen.Vinner av årets hovedpris i Your Extreme var USNs studentgruppe "Kongsberg Tech" ved Stefan Theodor Zurbuchen Hansen, Vibecke Wernersen Aass, Martin Haugerud, Kine Mirjana Antilla og Marius Heistad flankert av konferansierene Arian og Nate, kjent fra NRK P3 Studio. Vinner-prosjektet har tittelen SatEye og kombinerer rombasert overvåking med omfattende datasammenstilling og -prosessering for å sikre økt forståelse og et detaljert bilde av sårbare økosystemer i nasjonale og internasjonale farvann. Prisen på 100.000 kroner ble delt ut av Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen ASA. Foto: Ove Ronny Haraldsen/Kongsberg Gruppen

På award-kvelden på Kongsberg torsdag 10. november ble nærmere 200 studenter fra USN hedret i festpyntet lokale med treretters middag, mange godord og underholdning. Selv statsministeren kom på skjermen med en hilsen til USN-studentene. Jeg delte bord med to studentgrupper, som ikke nådde helt opp i konkurransen denne gang, men som fortalte ivrig om problemstilling, prosjekt, prosess og løsning. De var strålende fornøyde med arrangementet, som de opplevde som motiverende, faglig byggende og miljøskapende aktivitet innenfor og på tvers av studieprogram.

Tre priser ble delt ut; hovedpris, innovasjonspris og bærekraftspris, men alle var vinnere! Kvelden ble avsluttet med konsert med UNDERGRUNN. Dans ble det visst også, men da satt en stolt rektor i bilen på vei hjem.