University of Southeastern Norway (USN) strongly condemn the use of violence against students in Iran. We support students’ rights to express their opinions, to protest and to fight for human rights, in all countries. We support women's right to freedom, and we grieve the loss of lives in Iran.

Demonstrasjonene i Iran startet på Sharif-universitetet i Teheran for noen uker siden, etter at den 22 år gamle Mahsa Amin døde i varetekt etter å ha blitt arrestert av det såkalte moralpolitiet, angivelig fordi hun ikke hadde dekket til håret sitt godt nok. Siden den gang har det vært demonstrasjoner ved flere iranske universiteter, senest sist helg. Deltakerne krever at medstudenter som sitter fengslet på grunn av demonstrasjoner mot regimet, blir løslatt. Studenter og akademikere blir anklaget for å skape uorden i samfunnet, og blir møtt med vold når de roper slagord om grunnleggende menneskerettigheter.

USN tar sterk avstand fra hendelsene i Iran, der politiet bruker vold mot demonstranter på campus. Ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet for studenter, akademikere og alle andre mennesker.

Dyster utvikling i Iran

Menneskerettighetssituasjonen i Iran har forverret seg dramatisk de siste årene. Amnestys rapport om Iran fra 2021 er dyster lesing:

  • Myndighetene undertrykker retten til ytrings- og forsamlingsfrihet
  • Mennesker som gir uttrykk for å være uenig med myndighetene blir fengslet.
  • Mange blir utsatt for tortur og annen mishandling, som pisking, amputasjoner og andre nedverdigende straffer.
  • Kvinner blir fengslet og straffet for «feil» bruk av hodeplagg og andre klesplagg. 

Vi står sammen med demonstrantene

Den politiske situasjonen i Iran har vekket et stort engasjement, også blant studenter og ansatte på norske universiteter, USN inkludert. Vi står sammen med iranere; studenter, akademikere og andre, som kjemper for grunnleggende frihet og for et samfunn der det er trygt å tenke fritt, utrykke sine politiske meninger og demonstrere. Vi støtter kvinnene som krever sin frihet. De iranske myndighetenes bruk av vold mot egne innbyggere må opphøre.

Ytringsfrihet er bærebjelken

Høyere utdanning og akademiske verdier slår ring om ytringsfriheten som bærebjelken i et demokratisk samfunn. Frie og uavhengige universiteter skal ha et årvåkent og kritisk blikk på samfunnsinstitusjoner og maktstrukturer, og slå vakt om overholdelsen av menneskerettighetene.

Dessverre er situasjonen i Iran et eksempel på et økende antall angrep mot studenter og ansatte ved akademiske institusjoner i mange land. Det viste blant annet rapporten Free to Think 2021, som ble lansert av Scholars at Risk i desember i fjor. Angrepene mot studenter og akademikere inntar en stadig mer alvorlig karakter, slik som vi nå ser i Iran.

Idealet om de akademiske kjerneverdiene står sterkt i Norge sammenlignet med mange andre land. Norske akademikere må derfor bruke sin frihet til å vise solidaritet med iranske studenter og kolleger, som nå utsettes for grove brudd på menneskerettighetene og ytringsfriheten.