USNs rektoratet ved rektor Pia Cecilie Bing-Jonsson, viserektor Nils Kristian Bogen, viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen og viserektor for forskning Heidi Ormstad skriver jevnlig innlegg som har betydning for Universitet i Sørøst-Norge.

USN er ett av landets største universiteter og har en viktig rolle i samfunnet vi er en del av. Samtidig må USN følge med på samfunnsutviklingen, og bidra med vår kunnskap og våre bidrag for en bedre verden.