Krigen på Gaza ryster oss

Det er et stort engasjement blant studentene om krigen på Gaza. Enkelte har spurt hva slags samarbeid USN har med Kongsberggruppen og Nammo.

Høyere utdannings Eidsvollsbygning

Kongsberggruppen og USN skal samarbeide om å videreføre kunnskapsarven fra Bergseminaret på Kongsberg.

Semestermøte i Studentdemokratiet

Rektor og påtroppende rektor hadde sitt første semestermøte med Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN).

Solidarity with our Israeli and Palestinian partners

Statement by the University of South-Eastern Norway.

SNL-samarbeidet demokratiserer kunnskap

USN har gått opp fra 21 til 30 fagansvarlige i SNL det siste året.

Velkommen som student 2023

Du har gjort et godt valg!

Høyere utdanning – for alle

Funksjonshindrede studenter har en langt mer kronglete vei både inn i høyere utdanning og underveis studietiden. USN gjør en god del for å bøte på dette, men vi ser at vi kan gjøre mer.

Kunnskap vi trenger nå for å løse problemene skapt av gårsdagens kunnskap

Overskriften på denne bloggen var temaet jeg fikk oppgitt da jeg ble bedt om å holde et innlegg på Industriuka i Porsgrunn.

Vil sikre en bærekraftig og framtidsrettet studieportefølje

Et nytt prosjekt er i gang for å sikre en bærekraftig studieportefølje ved USN. Målet er å bli et bedre og mer framtidsrettet universitet.

Forskningslederprogrammet er i gang

Med alle forventinger som er knyttet til våre forskningsgrupper og -sentre, må de ha gode forskningsledere med nødvendig kunnskap og verktøy. Dette må vi investere i. 

USN doctoral degree awards ceremony April 27th 2023

Rector’s address to new doctors and doctor honoris causa

Viktig for USN å beskytte forskere

Gjennom Scholars at Risk fremmer USN akademisk frihet og beskytter forskere hvis menneskerettigheter er i fare.

Utenforskap – et nasjonalt, regionalt og institusjonelt samfunnsoppdrag

Ungt utenforskap er et alvorlig og økende problem i Norge, og det kan ha alvorlige konsekvenser, både for den enkelte og for samfunnet som helhet.

Det nye europeiske universitetssamfunnet

Gjennom den europeiske universitetsalliansen EDUC bidrar USN til å videreutvikle et transnasjonalt universitetssamfunn basert på flerspråklighet, inkludering, tverrfaglighet, kunnskapsoverføring og digitale teknologier.

Developing strong communities for PhD students and Post.Docs

The University of South-Eastern Norway Stipendiary & Post-Doctoral Organization (USN SPO) will strengthen research training and provide opportunities for social and professional networking.

USN har signert «Agreement on reforming research assessment»

USN har nylig signert en europeisk avtale og allianse for en endring med hensyn til hvordan forskning skal vurderes.

USN & Kongsberg Gruppen: Ny avtale og kåring av vinnere

Gjennom mange år har det vært nært et samarbeid mellom fagmiljøer ved Universitetet i Sørøst-Norge og Kongsberg Gruppens tre forretningsområder: Kongsberg Maritime, Kongsberg Defense & Aerospace og Kongsberg Digital.

Så åpne som mulig, men så årvåkne som nødvendig

Internasjonalt forskningssamarbeid og mobilitet er helt avgjørende for å bringe forskningsfronten fremover. Samtidig må vi vise varsomhet overfor samarbeidspartnere som kan true rikets sikkerhet. Hvordan skal utdanningsinstitusjonene manøvrere i dette kompliserte landskapet?

Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet for alle

Frihet til å utrykke sine meninger er kjernen i ethvert universitet. Derfor berører det oss så sterkt at studenter i Iran blir møtt med vold når de bruker sin rett til å demonstrere.

Vurdering ved USN post korona

USN må utvikle nye former for vurdering som er rettet mer mot læring, og mindre mot kontroll. Erfaringene vi fikk gjennom pandemien har gitt oss et bedre utgangspunkt for denne diskusjonen.

Geografisk nærvær i Hallingdal

USN og Hallingdalsamfunnet følger opp tydeligere nasjonale krav om geografisk nærvær for å møte regionale kunnskaps- og kompetansebehov.

Rektors råd til nye studenter

– Vi eldre skal være varsomme med å pepre de unge med det vi selv synes er veldig gode råd, så her kommer fire ganske gode råd fra meg, sier Petter Aasen.

Kjemper om dobbelt fremragende

USN har to sterke kandidater til å bli nye Senter for fremragende utdanning (SFU). Stikkordene er «digitalt», «praksisnært» og «tett på arbeidslivet». 

Akademisk ytringsfrihet

«Den enkelte akademiker har rett til å formidle sine meninger selv om de skulle være i strid med oppfatninger som hersker hos myndigheter, universitetets ledelse og styre, kollegaer, studenter, interesseorganisasjoner eller sivilsamfunnet», skriver rektor Petter Aasen i dette innlegget.

Krigen i Ukraina

Invasjonen av Ukraina er et grovt brudd på folkeretten. USN støtter Universitets- og høgskolerådet (UHR) som i en uttalelse fordømmer de russiske angrepene på Ukraina, skriver rektor Petter Aasen i dette innlegget.

Institusjonelle missions/samfunnsoppdrag?

Hvilke muligheter gir EU-konseptet «missions» for organiseringen av forskningen på institusjonsnivå, spør rektor Petter Aasen og viserektor Heidi Ormstad i dette innlegget.

Finansieringen av universiteter og høyskoler

Rektor Petter Aasen ønsker en mer gjennomsiktig finansieringsmodell for høyere utdanning, der prioriteringer er politisk begrunnet, og forventninger og resultatkrav er avstemt med statlig finansiering av institusjonene.

50 år med høyere utdannning i Bø

Gratulerer med jubileet, «studiestad Bø»! Les rektors tale på markeringen av campus Bø sin 50- års dag.

USN fleksibel – utdanning og kompetanse tilgjengelig for flere

Kunnskap og kompetanse er helt avgjørende for å løse de store samfunnsutfordringene. Pandemien, den teknologiske og demografiske utviklingen og nye kompetansebehov i arbeids- og næringslivet har forsterket behovet for mer og oppdatert kompetanse i dagens og morgensdagens arbeidsstyrke.

Innspill til regjeringsplattformen: Universiteter og høyskoler som ressurs for omstilling og utvikling i hele Norge

USN-rektor Petter Aasen har kommet med innspill til regjeringsplattformen.

Vi vil vere ein samfunnsutviklar

Vi vil vere med å sette retning og bidra til auka verdiskaping i lokalmiljøa ved dei åtte studiestadene USN har, og i regionen vår samla sett.

Skoleeksempel på praksisnær forskning

Altfor mange ferske lærere slutter i jobben. Praksisnær, profesjonsrettet og behovsidentifisert forskning vil gjøre overgangen fra lærerstudent til lærer mer bærekraftig.

Forstå viktigheten, evt. be om hjelp og så skjerpe seg!

USN publiserer lite i forhold til andre norske universiteter. Samtidig er det mange publikasjoner som ikke registreres av forskerne i Cristin eller lastes opp i USNs vitenarkiv. Universitetsbiblioteket «reddet inn» over 160 publikasjoner, og med det 1,7 millioner kroner. Er det noen som må skjerpe seg her?

Et engasjert universitet bør drive behovsidentifisert forskning

Det er forventet av oss som universitet at vi prioriterer forskning av høy kvalitet som samfunnet har behov for. Skal vi innfri dette, bør vi i større grad drive behovsidentifisert forskning. Og konseptet passer USNs profil som hånd i hanske.

Ny stortingsmelding om arbeidslivsrelevans i utdanningene

Arbeidsrelevansmeldingen løfter et viktig tema, som trolig blir enda viktigere framover. Samtidig er det en melding som først og fremst beskriver forventninger til sektoren, mens de store tiltakene uteblir. Likevel er stortingsmeldingen viktig for oss ved USN, både som en bekreftelse og et dult framover.

Hvordan sikre et godt system for forskningsfinansiering?

9. mars inviterte Forskningsrådet til rundebordskonferanse om forskningsfinansiering og behandling av søknader. Bakgrunnen for konferansen er kritikken som har vært rettet mot Forskningsrådets søknadsbehandling i 2020.

Hvorfor er fem av åtte campuser ved USN helt stengt for studentene når studiestedene i Oslo er åpne?

- Når nedstengningen kommer på toppen av et år med store begrensninger som har svekket både læringsmiljø og studiemiljø, går den utover faglig progresjon og motivasjon, skriver rektor Petter Aasen og viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen i denne rektorbloggen.

Dette mener vi om fleksibel og desentralisert utdanning

Kunnskapsdepartementet har varslet at det skal lanseres en nasjonal strategi for fleksibel og desentralisert utdanning. På USN har vi klare ønsker for hva som bør vektlegges.

Et inkluderende samfunns- og arbeidsliv

Det er færre unge i sørøst-regionen som velger å ta høyere utdanning enn på landsbasis. USN-rektor Petter Aasen mener at universitet også se seg selv i speilet.

Følg med på hva som opptar rektoratet ved USN

Rektor Pia Cecilie Bing-Jonsson, viserektor Nils Kristian Bogen, viserektor for utdanning Ingvild Marheim Larsen og viserektor for forskning Heidi Ormstad skriver jevnlig innlegg som har betydning for Universitet i Sørøst-Norge.