USN har signert “Agreement on reforming research assessment»

USN har nylig signert en europeisk avtale og allianse for en endring med hensyn til hvordan forskning skal vurderes.

USN & Kongsberg Gruppen: Ny avtale og kåring av vinnere

Gjennom mange år har det vært nært et samarbeid mellom fagmiljøer ved Universitetet i Sørøst-Norge og Kongsberg Gruppens tre forretningsområder: Kongsberg Maritime, Kongsberg Defense & Aerospace og Kongsberg Digital.

Så åpne som mulig, men så årvåkne som nødvendig

Internasjonalt forskningssamarbeid og mobilitet er helt avgjørende for å bringe forskningsfronten fremover. Samtidig må vi vise varsomhet overfor samarbeidspartnere som kan true rikets sikkerhet. Hvordan skal utdanningsinstitusjonene manøvrere i dette kompliserte landskapet?

Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet for alle

Frihet til å utrykke sine meninger er kjernen i ethvert universitet. Derfor berører det oss så sterkt at studenter i Iran blir møtt med vold når de bruker sin rett til å demonstrere.

Vurdering ved USN post korona

USN må utvikle nye former for vurdering som er rettet mer mot læring, og mindre mot kontroll. Erfaringene vi fikk gjennom pandemien har gitt oss et bedre utgangspunkt for denne diskusjonen.

Geografisk nærvær i Hallingdal

USN og Hallingdalsamfunnet følger opp tydeligere nasjonale krav om geografisk nærvær for å møte regionale kunnskaps- og kompetansebehov.

Rektors råd til nye studenter

– Vi eldre skal være varsomme med å pepre de unge med det vi selv synes er veldig gode råd, så her kommer fire ganske gode råd fra meg, sier Petter Aasen.

Kjemper om dobbelt fremragende

USN har to sterke kandidater til å bli nye Senter for fremragende utdanning (SFU). Stikkordene er «digitalt», «praksisnært» og «tett på arbeidslivet». 

Akademisk ytringsfrihet

«Den enkelte akademiker har rett til å formidle sine meninger selv om de skulle være i strid med oppfatninger som hersker hos myndigheter, universitetets ledelse og styre, kollegaer, studenter, interesseorganisasjoner eller sivilsamfunnet», skriver rektor Petter Aasen i dette innlegget.

Krigen i Ukraina

Invasjonen av Ukraina er et grovt brudd på folkeretten. USN støtter Universitets- og høgskolerådet (UHR) som i en uttalelse fordømmer de russiske angrepene på Ukraina, skriver rektor Petter Aasen i dette innlegget.

Institusjonelle missions/samfunnsoppdrag?

Hvilke muligheter gir EU-konseptet «missions» for organiseringen av forskningen på institusjonsnivå, spør rektor Petter Aasen og viserektor Heidi Ormstad i dette innlegget.

Finansieringen av universiteter og høyskoler

Rektor Petter Aasen ønsker en mer gjennomsiktig finansieringsmodell for høyere utdanning, der prioriteringer er politisk begrunnet, og forventninger og resultatkrav er avstemt med statlig finansiering av institusjonene.